Parafialny Klub Sportowy Victoria Zerzeń 
ul. Trakt Lubelski 157
04-766 Warszawa
NIP 952 120 50 28

victoriazerzen@gmail.com
Robert Ochman 791 762 211

Boisko Klubu: 
ul. Borków 18, Warszawa