PREZES: Oskar Murawski

WICEPREZES: Zdzisław Bochenek

WICEPREZES: Adam Dąbrowski

SEKRETARZ: Robert Ochman