PREZES: Oskar Murawski

SEKRETARZ: Robert Ochman

SKARBNIK: Krzysztof Pastuszko

WICEPREZES: Zdzisław Bochenek

WICEPREZES: Adam Dąbrowski