Od 1 kwietnia nastąpiła zmiana harmonogramu treningów: 

Przedstawiony wyżej harmonogram będzie obowiązywał do końca obecnego sezonu – czyli do 1 lipca.