Zarząd klubu PKS Victoria Zerzeń  informuję, że członkowie klubu którzy mają zaległe składki członkowskie zobowiązani są do ich uregulowania. Prosimy o wpłatę składek członkowskich do dnia 31 stycznia 2019 roku.