Witamy,

 

Przypominamy że każdy zawodnik Victorii Zerzeń musi posiadać ważne badania lekarskie oraz mieć opłacone zaległości finansowe w innym przypadku nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach organizowanych przez Klub. 

 

Adresy placówek medycznych :

 • Poliklinika Lekarsko-Stomatologiczna (odpłatne, krótkie terminy oczekiwania!)
  00-801 Warszawa
  ul. Chmielna 100
 • Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej
  02-757 Warszawa,
  ul. Pory 78,
  tel.: 22 355 86 00 lub 22 355 86 01
 • Carolina Medical Center
  02-001 Warszawa,
  ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
  tel.: 22 280 97 75
 • Poradnia Medycyny Sportowej
  00-570 Warszawa,
  Al. Wyzwolenia 6,
  tel.: 22 83 05 498

Jednocześnie zgodnie z przyjętymi przez Komisję ds. Nagłych PZPN w dniu 11 marca 2019 r. zmianami do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:

a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

W sezonie 2020/2021 miesięczna składka członkowska  wynosi 130 PLN.

Składkę członkowską należy wpłacać do 10–go dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy klubu.

Składka członkowska jest pobierana z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień do 10 września).

* – w przypadku rodzeństwa miesięczna składka członkowska wynosi po 100 PLN za każde dziecko.

Wzór do przelewu:

nr konta:25 1020 1127 0000 1502 0085 4364

wysokość składki członkowskiej: 130 PLN*/miesięcznie
w tytule przelewu należy wpisać: Treningi piłki nożnej, składka członkowska: Imię i Nazwisko, rocznik (w którym trenuje zawodnik) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata np. treningi piłki nożnej, składka członkowska: Jan Kowalski, rocznik 2004 za 09.2020

Składka członkowska jest świadczeniem za członkostwo w klubie i jest niezależna od ilości zajęć, w których uczestniczyło dziecko.

Dodatkowa opłata w okresie zimowym: 250zł-300/okres zimowy ( wpłata jednorazowa) zależna od kosztów za dodatkowy wynajem obiektów zewnętrznych.