Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA ZERZEŃ” współfinansuje m.st. Warszawa i dzielnica Wawer.